bezbarierovy-autobus-na-stezku

Bezbariérový autobus, ktorým sa je možnosť sa odviesť priamo k Stezke

Bezbariérový autobus, ktorým sa je možnosť sa odviesť priamo k Stezke

Bezbariérový autobus, k Stezke